Het nut van ooglidcorrecties

Een ooglidcorrectie is een chirurgische ingreep en valt
onder de categorie operatieve correctie. Alhoewel zowel het onderooglid als het
bovenooglid behandeld kunnen worden wordt vooral het bovenooglid vaak
gecorrigeerd. De redenen hiervoor liggen uit één, maar in verreweg de meeste
gevallen ligt een medisch dilemma of probleem hier aan ten grondslag. Ook zijn
er gevallen bekend van mensen die niet persé last hadden van een medisch
dilemma, maar met een negatieve uitstraling die hen belemmerde in het leiden
van een normaal leven en het onderhouden van sociale contacten.

De meest voorkomende medische zijn bij een ooglidcorrectie bovenoogleden. Deze gaan bij
relatief veel mensen naar verloop van tijd hangen wat een aantal klachten met
zich meebrengt, zoals vermoeidheid of een drukkend gevoel op de ogen. In
extreme gevallen kan het zelfs leiden tot gezichtsveldverlies, doordat de
bovenoogleden voor het oog gaan hangen.

Ook de uitstraling kan een reden zijn om voor een
ooglidcorrectie te kiezen. Soms hangen oogleden zo erg dat dit ten kosten gaat
van het zelfvertrouwen en bovendien kan leiden tot vervelende opmerkingen. Zo
zijn er gevallen bekend van mensen die voortdurend werd gevraagd of ze drugs
gebruikten omdat ze er altijd vermoeid uitzagen.

Een onderooglidcorrectie komt veel minder vaak voor, maar
wordt toch met enige regelmaat uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een hangend
onderooglid waardoor het roze gedeelte onder het oog bloot komt te liggen, of als
het onderooglid veel vet bevat waardoor het een hangende bol wordt.

De voornaamste reden dat mensen besluiten zo’n behandeling
niet te ondergaan is de prijs: de ooglidcorrectie kosten
zijn relatief hoog en bovendien wordt het in de meeste gevallen niet vergoed
vanuit de zorgverzekering, in tegenstelling tot enkele jaren geleden toen
verreweg de meeste correcties vergoed werden. De enige uitzondering hierop zijn
bovenooglidcorrecties die medisch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld doordat het
ooglid het zicht belemmerd.